yellen: جانت یلن هشدار داد که نکول ایالات متحده می تواند باعث رکود اقتصادی شود و بازارهای مالی را “شکست”.

جانت یلن، وزیر خزانه داری روز سه شنبه هشدار داد که عدم پرداخت بدهی دولت آمریکا باعث می شود میلیون ها آمریکایی بدون پرداخت درآمد باقی بمانند و به طور بالقوه باعث رکود اقتصادی شود که بسیاری از مشاغل و مشاغل آمریکایی را از بین می برد.

یلن در جمع بانکداران جامعه گفت که بحران اقتصادی و مالی بی سابقه با اختلالات احتمالی در عملیات دولت فدرال از جمله کنترل ترافیک هوایی، اجرای قانون، امنیت مرزی و دفاع ملی و سیستم های مخابراتی تشدید خواهد شد.

او گفت که بحران مالی همراه می‌تواند شدت رکود را چند برابر کند و افزود: “بسیار قابل تصور است که شاهد شکست تعدادی از بازارهای مالی باشیم – با وحشت جهانی که باعث فراخوان‌های حاشیه‌ای، اجرا و فروش آتش‌سوزی می‌شود.”