uri: پیشنهاد نفوذ در بخش Uri جامو و کشمیر خنثی شد

مقامات اینجا گفتند که نیروهای امنیتی روز شنبه یک پیشنهاد نفوذ در امتداد خط کنترل در بخش اوری جامو و کشمیر را خنثی کردند. آنها گفتند که در ساعات اولیه تلاش تروریست ها برای نفوذ در بخش اوری ولسوالی برامولا وجود داشت، اما توسط نیروهای آماده باش خنثی شد.

آنها افزودند که ارتش جستجوها را برای بازیابی احتمالی از منطقه که دارای پوشش گیاهی متراکم است، آغاز کرده است.

به گفته مقامات، پس از تبادل آتش کوتاه میان دو طرف، یک کوادکوپتر از سوی طرف پاکستانی بر فراز محل حادثه به پرواز درآمد.

به گفته آنها، این کوادکوپتر پس از شلیک توسط سربازان ارتش هند توسط پاکستانی ها پس گرفته شد.

این مقامات افزودند که استفاده از کوادکوپتر، همدستی بین تروریست ها و ارتش پاکستان را در ارائه کمک در هنگام مناقصه های نفوذ آشکار می کند.