The Morning Brief: درگیری مرزی هند و چین – ویدیوی اقتصادی تایمز

The Morning Brief: درگیری مرزی هند و چین – ویدئو اقتصادی تایمز | اکنون ET

هند و چین با وجود چندین دور گفتگوهای دیپلماتیک بین ملت ها ، از آوریل در یک درگیری مرزی شدید در منطقه لاداخ قفل شده اند. چگونه همه چیز شروع شد ، آخرین تحولات چیست و چگونه ممکن است برای دو کشور بازی کند؟