syngene international: Syngene International شاهد حرکت قوی در سال مالی جاری است: MD

جاناتان هانت، دکتر اینترنشنال Syngene انتظار دارد حرکت تجاری قوی در این سال مالی داشته باشد. در مصاحبه ای با ET، او گفت که شرکت های بیوتکنولوژی و داروسازی در ایالات متحده و اروپا قرار است کارهای کشف، توسعه و تولید بیشتری را با مزیت هزینه نسبی به شرکت هایی مانند Syngene برون سپاری کنند، زیرا آنها با تورم بالا، هزینه های بهره و کاهش سرمایه مبارزه می کنند.

Syngene International همچنین انتظار رشد تجارت از مشتریان داروسازی خود را دارد که مایلند زمانی را که احساس کردند در طول همه‌گیری کووید-19 از دست داده‌اند، جبران کنند.

هانت گفت که در حالی که فشارهای مالی باعث می‌شود شرکت‌ها، به‌ویژه شرکت‌های نوظهور بیوفارما، در هزینه‌کردن محتاط باشند، اما آنها با برنامه‌های امیدوارکننده خود پیش می‌روند. او انتظار دارد تقاضای سالم برای تحقیقات و خدمات تولیدی شود.