SC در مورد سطح مداخله دادگاه در ازدواج همجنس‌گرایان تحقیق می‌کند

دهلی نو: دادگاه قانون اساسی در جلسه استماع دعاوی به دنبال قانونی کردن ازدواج همجنس گرایان در روز سه شنبه در مورد دامنه دخالت دیوان عالی کشور تحقیق کرد. دادگاه به ریاست CJI DY Chandrachud مشاهده کرد که پارلمان این اختیار را دارد که در مورد موضوع ازدواج و طلاق قانون وضع کند. همچنین در مورد تأثیر احتمالی قانون جانشینی بدون وصیت در صورتی که قانون ویژه ازدواج برای قانونی کردن ازدواج‌های همجنس اصلاح شود، همانطور که درخواست کنندگان درخواست می‌کنند، بحث کرد.

CJI در سخنان خود گفت که نمی توان مناقشه کرد که پارلمان “اختیارات مداخله در کار” تحت پوشش درخواست کنندگان را دارد. CJI همچنین خاطرنشان کرد که مدخل 5 از لیست همزمان ازدواج و طلاق را پوشش می دهد. آزمون واقعاً این است که دادگاه ها تا کجا می توانند پیش بروند.» او گفت که حتی اگر شورای عالی امنیت دستورالعمل‌هایی را برای پر کردن خلأ در قوانین صادر کند، چارچوب تعیین‌شده باید “توسط قانونگذار مشخص شود”. دولت مرکزی بارها تاکید کرده است که شورای عالی امنیت باید این موضوع را به پارلمان واگذار کند.

با این حال، در مخالفت با ادعای دولت، وکیل ارشد مناکا گوروسوامی استدلال کرد که در صورت نقض حقوق اساسی، طرف‌های متضرر حق دارند طبق ماده 32 به دادگاه قانون اساسی مراجعه کنند. قاضی S Ravindra Bhat پرسید.

گوروسوامی در پاسخ گفت که پارلمان نمی تواند دلیلی برای کنار گذاشتن درخواست کنندگان از تضمین های مندرج در قانون اساسی باشد. این وکیل ارشد افزود که شاکیان صرفاً به دنبال یک “تفسیر کاربردی” از قانون ویژه ازدواج برای قانونی کردن ازدواج همجنس‌گرایان بودند.

با این حال، CJI و قاضی بات خاطرنشان کردند که قانون ویژه ازدواج و قوانین شخصی به هم مرتبط هستند. هر تغییری که در قانون ویژه ازدواج ایجاد شود تا حدودی بر قوانین شخصی تأثیر خواهد داشت. دادگاه همچنین پرسید که آیا متقاضیان نماینده منافع کل جامعه هستند یا خیر. این نیمکت خاطرنشان کرد که ممکن است افرادی وجود داشته باشند که بخواهند شیوه زندگی فعلی خود را حفظ کنند.