ravneet kaur: Ravneet Kaur رئیس جدید CCI منصوب شد: جزئیات کلیدی باید بدانید – ویدیوی The Economic Times

دولت Ravneet Kaur را به عنوان رئیس کمیسیون رقابت هند (CCI) منصوب کرده است. از زمان خروج آشوک کومار گوپتا در اکتبر 2022، در هفت ماه گذشته هیچ رئیس تمام وقت در CCI وجود نداشته است. کائور، یک افسر خدمات اداری هندی در سال 1988 از کادر پنجاب، در راس تنظیم کننده رقابت خواهد بود. یک دوره پنج ساله طبق دستور رسمی.