pm modi: کرالا: نخست وزیر مودی با لباس سنتی کرالا در کوچی نمایش جاده ای برگزار می کند و مورد استقبال هیجان انگیز قرار می گیرد – ویدیوی The Economic Times

نخست وزیر نارندرا مودی که برای دیداری دو روزه در کرالا فرود آمد، روز دوشنبه یک نمایش بزرگ جاده ای در کوچی برگزار کرد. PM Modi با لباس سنتی کرالا در خیابان های کوچی قدم زد. مردم در دو طرف جاده صف کشیدند و نخست وزیر را تشویق کردند. گلبرگ های گل هم بر او ریختند. نخست وزیر مودی نیز در حال دست دادن با مردم دیده شد. پس از بیش از 15 دقیقه پیاده روی، پرسنل امنیتی او را تا یک SUV همراهی کردند.