PM Modi از مجسمه Swami Vivekananda در پردیس JNU رونمایی می کند: دانشگاه VC

نخست وزیر نارندرا مودی از مجسمه سوامی ویوکاناندا در ابعاد واقعی در دانشگاه جواهر لعل نهرو از طریق ویدئو کنفرانس در 12 نوامبر رونمایی خواهد کرد ، به گفته معاون جگادش کومار ، معاون JNU. “نخست وزیر نارندرا مودی از مجسمه Swami Vivekananda در اندازه واقعی که در پردیس دانشگاه در 12 نوامبر ساعت 6:30 بعدازظهر نصب شده است رونمایی خواهد کرد. پیش از رونمایی از این مجسمه برنامه ای در Swami Vivekananda برگزار می شود ، “VC روز یکشنبه در بیانیه رسمی گفت. “سوامی ویوکاناندا یکی از محبوب ترین روشنفکران و رهبران معنوی هند است که خوشبختانه تولید کرده است. او جوانان را با پیام آزادی ، توسعه ، هماهنگی و صلح در هند شیفته خود کرد. مجسمه سوامی ویوکاناندا در پردیس دانشگاه نصب شده است با حمایت دانش آموختگان JNU “، وی افزود.