NIA به چندین مکان در J&K حمله می کند

آژانس تحقیقات ملی در ارتباط با پرونده توطئه شبه نظامیان، حملاتی را در چندین مکان در سراسر جامو و کشمیر انجام داد.

حملات NIA در 12 مکان در منطقه راجوری و پونچ در بخش جامو و مناطق آنانتناگ، پولواما و سرینگار در دره کشمیر انجام شد.

این حملات بیش از یک هفته پس از حمله ستیزه جویان در پونچ در 20 آوریل انجام شد که در آن پنج پرسنل ارتش کشته و یک تن دیگر زخمی شدند.

این مقامات اعلام کردند که این پرونده در سال 2022 برای رسیدگی به توطئه جنایتکارانه به منظور انجام فعالیت‌های ستیزه‌جویانه و خرابکارانه توسط کادرها و کارگران زمینی سازمان‌های ممنوعه مختلف و وابستگان و شاخه‌های آنها با نام‌های مستعار مختلف در مقامات گمان می کنند که آنها در انجام حملات با بهره برداری از فضای سایبری در J&K، هدف قرار دادن اقلیت ها، پرسنل امنیتی و گسترش ناهماهنگی جمعی دست دارند.