nft: کسب و کارهای کوچک چگونه می توانند از NFT بهره ببرند؟ – ویدئوی اقتصادی تایمز

nft: کسب و کارهای کوچک چگونه می توانند از NFT بهره ببرند؟ – فیلم The Economic Times | ET در حال حاضر

NFT ها جدیدترین اخبار دنیای فناوری هستند. اما به چه معناست و چگونه عمل می کند؟ کسب و کارهای کوچک چگونه می توانند از NFT بهره ببرند؟ گفتگوی Anshul Rustaggi، بنیانگذار Totality Corp با ETRise در مورد استفاده از NFT برای رشد کسب و کار کوچک خود و کسب سود از آن را تماشا کنید.