IIFA 2023: آبیشک باچان چقدر از میزبانی نمایش هیجان زده است؟ دریابید – ویدیوی اقتصادی تایمز

آبیشک باچان، بازیگر، همه آماده است تا مهارت های میزبانی خود را در (جوایز بین المللی آکادمی فیلم هند) IIFA 2023 در ابوظبی در روز شنبه به نمایش بگذارد. قبل از قرار گرفتن در مرکز صحنه، ستاره ‘Dasvi’ در روز جمعه ظاهری شیک در فرش سبز IIFA Rocks نشان داد. او برای گالا چکمه پوشیده بود. او همچنین با رسانه ها صحبت کرد و از این نمایش ابراز هیجان کرد. (26.05.23)