gop: ایالات متحده: زمینه اصلی GOP متنوع به دنبال افزایش جذابیت است – The Economic Times Video

جمهوری خواهان امیدوارند که تسلط دموکرات ها بر رای دهندگان آمریکایی آفریقایی تبار و لاتین تبار را تضعیف کنند، که برای دهه ها جزو وفادارترین بخش های ائتلاف دموکرات بوده اند. نشان می دهد که جمهوری خواهان ممکن است در سال 2024 یک فرصت واقعی داشته باشند. (AP)