Go First تمام پروازهای خود را تا 12 مه “به دلایل عملیاتی” لغو می کند – The Economic Times Video

در حالی که Go First منتظر رای NCLT در مورد درخواست حل و فصل داوطلبانه ورشکستگی خود است، دادگاه قرار است روز دوشنبه به دو دادخواست رسیدگی کند که به دنبال رسیدگی به ورشکستگی علیه شرکت هواپیمایی بحران زده است. با بدهی های 11463 کرور روپیه و تنگنای مالی، شرکت هواپیمایی متعلق به گروه Wadia به دنبال رسیدگی داوطلبانه ورشکستگی و همچنین توقف موقت تعهدات مالی است.