g20: تماشا کنید: نمایندگان گروه 20 از زیبایی‌های دیدنی کشمیر لذت می‌برند، از بازار تاریخی پولو ویو در سرینگار بازدید می‌کنند – ویدیوی The Economic Times

در حاشیه سومین جلسه کارگروه گردشگری G20، نمایندگان در تاریخ 24 مه در بازار تاریخی Polo View در سرینگار گشتی زدند. در میان باران ناگهانی، نمایندگان در حال لذت بردن از بازدید از بازار پولو ویو دیده شدند.