fm sitharaman: FM Sitharaman در مورد ادراکات “ساخته” در مورد “قربانی کردن مسلمانان هند” – ویدیوی The Economic Times

نیرمالا سیتارامان، وزیر دارایی، در سخنرانی در موسسه اقتصاد بین‌الملل پترسون، به برداشت منفی رسانه‌های غربی از هند پاسخ می‌دهد. او در حال حاضر در ایالات متحده برای شرکت در نشست وزرای دارایی و روسای بانک مرکزی G7 در واشنگتن پیش از نشست بهاری صندوق بین المللی پول به سر می برد. او در پاسخ به سوال آدام اس پوسن، رئیس PIIE درباره گزارش های گسترده در مطبوعات غربی در مورد قربانی شدن مسلمانان هند، این را گفت.