Covid-19: CM Arvind Kejriwal دستورالعمل هایی را برای کاهش نرخ آزمایش RT-PCR در دهلی صادر می کند – The Economic Times Video

در یک خبر خوب برای ساکنان دهلی ، قیمت تست RT-PCR برای COVID-19 ممکن است به زودی در دهلی کاهش یابد. آرویند کجریوال ، وزیر ارشد ، هدایتی را برای این منظور صادر کرده است. “من دستور داده ام که نرخ آزمایشات RT-PCR در دهلی کاهش یابد. با این حال ، این آزمایش به کسانی که آزمایش خود را در آزمایشگاه های خصوصی انجام می دهند ، کمک می کند. “