COVID-19 در هند: 38،617 مورد جدید گزارش شده در 24 ساعت گذشته ، تعداد کل از 89 لک عبور می کند – The Economic Times Video

شمارش COVID-19 هند در 18 نوامبر به 89،12،908 افزایش یافت زیرا در 24 ساعت گذشته 38،617 مورد جدید گزارش شده و 474 مورد مرگ گزارش شده است. در حال حاضر ، 89،12،908 مورد فعال ویروس کرونا در کشور وجود دارد در حالی که کل موارد بهبود یافته 83،35،110 مورد با 44،739 ترخیص جدید در 24 ساعت گذشته است. طبق شورای تحقیقات پزشکی هند (ICMR) ، در 17 نوامبر 9.37 نمونه لاک از نظر ویروس کرونا مورد آزمایش قرار گرفت.