COVID-19 به ما امکان توسعه پروتکل های جدید در هر زمینه را داده است: PM Modi – ویدئو اقتصادی تایمز

نخست وزیر نارندرا مودی در 17 نوامبر از طریق فیلم مربوط به دهلی در سومین مجمع سالانه اقتصاد جدید بلومبرگ سخنرانی کرد. در این رویداد ، نخست وزیر گفت ، “پس از جنگ های جهانی ، تمام جهان بر روی نظم جدید جهانی کار کردند و خود را تغییر دادند. COVID-19 همچنین فرصتی مشابه برای توسعه پروتکل های جدید در هر زمینه به ما داده است. این فرصت را باید جهانیان بدست آورند اگر می خواهیم سیستم تاب آوری برای آینده ایجاد کنیم. “