cbi raid: CBI به CMD سابق WAPCOS حمله می کند، 38 کرور روپیه پول نقد بازیابی می کند. راجیندر گوپتا به بازداشت 5 روزه CBI فرستاده شد – ویدیوی اقتصادی تایمز

دفتر مرکزی تحقیقات (CBI) روز چهارشنبه راجیندر کومار گوپتا، CMD سابق WAPCOS، و پسرش را در یک پرونده دارایی های نامتناسب دستگیر کرد. در جریان عملیات های هجومی و جستجویی که روز سه شنبه آغاز شد و تا صبح امروز ادامه داشت، آژانس تحقیقاتی 38.38 کرور روپیه را کشف کرد که یکی از بزرگترین وجوه نقدی است که توسط این سازمان بازیابی شده است.