Anurag Thakur: اعتراض کشتی گیران: “ما با این موضوع بسیار حساس برخورد می کنیم” – The Economic Times Video

وزیر ورزش انوراگ تاکور در 1 ژوئن در مورد اعتراض کشتی گیران گفت که آنها با حساسیت زیادی با موضوع کشتی گیران برخورد کرده اند. وی همچنین گفت که با تشکیل پرونده اتهامی پلیس دهلی اقدامات لازم انجام خواهد شد. ما با این موضوع ( اعتراض کشتی گیران ) بسیار حساس برخورد می کنیم… هر چه بازیکنان خواستند، ما همه آن کارها را انجام می دهیم. انوراگ تاکور در بمبئی می گوید: پس از تشکیل پرونده اتهامی پلیس دهلی، اقدامات لازم نیز انجام خواهد شد… به همه کسانی که این موضوع را سیاسی می کنند، می خواهم بگویم که قانون برای همه برابر است و همه بازیکنان برای ما مهم هستند. .