Amritpal Singh News Live: Amritpal Singh در موگا پنجاب دستگیر شد

به روز رسانی اخبار هند به صورت زنده: آمریتپال سینگ واعظ فراری در موگا تسلیم پلیس پنجاب شد و بازداشت شد

آمریتپال سینگ، که دولت او را یک مامور خلستانی-پاکستانی توصیف می کند، در چند سال گذشته در پنجاب فعال بوده و اغلب توسط حامیان مسلح اسکورت شده است. او ادعا می کند که از پیروان جدایی طلب و تروریست خلستانی جارنیل سینگ بهیندرانواله است و در میان حامیانش به “بهیندرانوال 2.0” معروف است.

این چند روز پس از آن اتفاق می افتد که همسرش Kirandeep Kaur در فرودگاه امریتسار در حالی که تلاش می کرد سوار یک پرواز به لندن شود متوقف شد.