Abhijeet Bora می گوید: رادار بنیادی: رادار بنیادی: MGL ارزان ترین سهام CGD با ارزش گذاری جذاب است – ویدئوی The Economic Times

“MGL ارزان ترین سهام CGD با ارزش گذاری جذاب 11.5x/10.5x FY24E/FY25E EPS است. ما رتبه خرید در MGL با PT 1285 روپیه داریم. انتظار می رود نفوذ غیر آلی (خرید UEPL) نگرانی ضعیف را برطرف کند. ابهیجیت بورا، معاون معاون رئیس‌جمهور در Sharekhan توسط BNP Paribas، گفت: رشد حجم در مقایسه با همتایان و رشد قوی حجم پایدار می‌تواند منجر به ارزیابی مجدد ارزش‌گذاری برای MGL شود.