یوگی آدیتیانات در بارابانکی می گوید: “مافیاها برای زندگی در اوتار پرادش التماس می کنند” – ویدئوی The Economic Times

یوگی آدیتینات، وزیر ارشد اوتار پرادش در 8 می در یک تجمع عمومی در منطقه بارابانکی سخنرانی کرد. او در طول سخنرانی خود اظهار داشت که پس از سال 2017 اوتار پرادش بسیار امن تر شده است. وی در ادامه با بیان اینکه هیچ جنایتکار و مافیایی جرأت نمی‌کند در اخاذی از هیچ بی‌گناهی دخالت کند، گفت: آنها برای جان خود گدایی می‌کنند، زیرا از بهبود نظم و قانون در کشور می‌ترسند. مافیا حتی نمی‌توانند با غرور راه بروند، زیرا می‌دانند پلیس در انتظارشان خواهد بود، امروز دیده می‌شوند که برای زندگی‌شان گدایی می‌کنند و حتی جرأت نمی‌کنند هیچ بی‌گناه یا تاجری را اذیت کنند…»