یوگشوار دات می گوید: اعتراض کشتی گیران: FIR ثبت نام شد، حالا بازیکنان باید روی تمرین خود تمرکز کنند – ویدیوی اقتصادی تایمز

یوگشوار دات کشتی گیر سابق هندی، بخشی از کمیته هفت نفره انجمن المپیک هند (IOA) برای بررسی اتهامات کشتی گیران مبنی بر آزار جنسی بریج بوشان شاران سینگ، رئیس فدراسیون کشتی هند (WFI)، گفت که FIR ثبت شده است. حالا گراپلرها باید روی تمرین خود تمرکز کنند. یوگشوار دات به ANI گفت: “کشتی گیران باید 3 ماه پیش این اقدام را انجام می دادند. FIR ثبت شده است، اکنون کشتی گیران باید روی تمرین خود تمرکز کنند. حتی نخست وزیر نیز حق ندارد فقط دادگاه را مجازات کند.”