گواهی mahila samman: درآمد سود حاصل از گواهی Mahila Samman معاف از TDS

این مرکز روز چهارشنبه گفت که سود دریافتی تحت طرح گواهی ماهیلا سامان مشمول مالیات کسر در مبدا (TDS) نخواهد بود و بر اساس براکت مالیاتی قابل اعمال صاحب حساب مشمول مالیات خواهد شد.

هیئت مرکزی مالیات های مستقیم (CBDT) در اطلاعیه ای به تاریخ 16 مه این موضوع را روشن کرد.

وزیر دارایی اتحادیه، Smt. Nirmala Sitharaman گواهی پس انداز ماهیلا سامان، یک طرح جدید پس انداز کوچک برای زنان و دختران را در سخنرانی بودجه 2023-2024 خود اعلام کرد.

این طرح حداکثر مبلغ سپرده را ارائه می دهد. 2 لک و نرخ بهره سالانه 7.5 درصد.