گفتگوهای سقف بدهی ایالات متحده دوباره در کنگره به دلیل “اختلافات جدی” متوقف شد – ویدئوی اکونومیک تایمز

مذاکرات محدودیت بدهی اواخر روز جمعه دوباره در ساختمان کنگره ایالات متحده، اندکی پس از از سرگیری مجدد، متوقف شد، چرخش ناگهانی دیگری پس از مذاکرات به بن بست ناگهانی در اوایل روز، زمانی که کوین مک کارتی، رئیس مجلس نمایندگان جمهوریخواه گفت زمان “مکث” مذاکرات فرا رسیده است. مقام کاخ سفید اذعان کرد که “تفاوت های واقعی” وجود دارد. مذاکره کنندگان ارشد جمهوریخواه برای مک کارتی اندکی پس از آغاز مجدد مذاکرات عصر جمعه از جلسه کوتاه خارج شدند. آنها گفتند که هیچ مذاکره دیگری برای روز جمعه برنامه ریزی نشده است و در مورد گام های بعدی نامطمئن هستند. مشاور رئیس جمهور جو بایدن گفت که آنها به یک راه حل امیدوار هستند.