کیرن ریجیجو: “راهول گاندی فقط سیاست منفی انجام می دهد”: کرن ریجیجو به رهبر کنگره حمله کرد – ویدئوی اکونومیک تایمز

در مراسم افتتاحیه اولین ویراست قانون اساسی هند به زبان دوگری در دانشگاه جامو، خودروی وزیر حقوق و دادگستری کرن ریجیجو در 8 آوریل در جمع رسانه‌ها در جامو و کشمیر سخنرانی کرد و راهول رهبر کنگره را مورد بررسی قرار داد. گاندی می‌گوید ترجیحاً نام راهول گاندی در چنین رویداد بزرگی گرفته نمی‌شود، زیرا او فقط سیاست‌های منفی انجام می‌دهد.