کنگره: ‘9 Saal 9 Sawaal’: کنگره برای تکمیل 9 سال دولت نارندرا مودی 9 سوال از BJP می پرسد – ویدئوی اقتصادی تایمز

در حالی که حزب بهاراتیا جاناتا (BJP) 9 سال قدرت خود را در مرکز روز جمعه تکمیل کرد، کنگره مجموعه ای از 9 سوال را از مسائل مربوط به اقتصاد، کشاورزان، فساد، دموکراسی و امنیت ملی به حزب مطرح کرد. حزب کنگره نیز به همین مناسبت سندی با نام «9 سال 9 ساوال» منتشر کرد. جیرام رامش، رهبر کنگره گفت: “در تکمیل 9 سال دولت مودی، حزب کنگره می خواهد 9 سوال از نخست وزیر نارندرا مودی بپرسد. ما همچنین سندی را برای همان “9 سال 9 سهال” منتشر می کنیم.”