کنگره: کنگره برای شرکت در نشست حزب اپوزیسیون در پتنا، تایید جیرام رامش – ویدئوی اقتصادی تایمز

جیرام رامش، رهبر ارشد کنگره در 1 ژوئن تایید کرد که کنگره در نشست آتی حزب مخالف، که قرار است در 12 ژوئن در پاتنه، بیهار برگزار شود، شرکت خواهد کرد. جیرام رامش، مسئول ارتباطات دبیر کل کنگره در گفتگو با ANI گفت: “ما در نشست مخالفان در 12 ژوئن شرکت می کنیم؛ اینکه چه کسی می رود بستگی به در دسترس بودن دارد.”