کنگره: بحث ممنوعیت باجرنگ دال: جگادیش شتر کنگره

در میان هیاهوی سیاسی در مورد مانیفست کنگره برای انتخابات کارناتاکا که ممنوعیت باجرانگ دال را اعلام کرده بود، جاگادیش شتر، وزیر ارشد سابق و رهبر کنگره، گفت که بحثی در مورد ممنوعیت لباس جناح راست وجود ندارد. شتر یک روز پس از خروج از BJP پس از محرومیت از دریافت بلیط برای انتخابات مجلس دهم ماه مه در ایالت به کنگره پیوست. در بیانیه کنگره آمده است که حزب متعهد به اقدام قاطع و قاطع علیه افراد و سازمان‌هایی است که بر اساس کاست و مذهب نفرت را در میان جوامع گسترش می‌دهند. در این بیانیه آمده است: «ما معتقدیم که قانون و قانون اساسی مقدس است و نمی‌توان آن‌ها را توسط افراد و سازمان‌هایی مانند باجرنگ دال، PFI یا سایرین که دشمنی یا نفرت را ترویج می‌کنند نقض کرد.»