کمیسیون عالی هند: حمله به کمیسیون عالی هند در لندن: نماینده پارلمان بریتانیا می گوید «رفتار غیرقابل قبول» – ویدیوی اکونومیک تایمز

بارونس ورما، عضو مجلس اعیان بریتانیا، روز شنبه حمله به کمیسیون عالی هند در لندن را “غیرقابل قبول” خواند و افزود که خرابکاری در هیچ ماموریتی در کشورش قابل تحمل نخواهد بود. “من فکر می کنم قبل از هر چیز غیرقابل قبول است که هر ماموریتی مورد حمله قرار گیرد و خوشحالم که آنها گام های بسیار محکمی برداشته اند تا مطمئن شوند که این پیام بلند و واضح است. ما رفتاری را که انجام شد تحمل نخواهیم کرد. بارونس ورما به ANI گفت.