کشاورزان اعتراض می کنند: نخست وزیر کانادا جاستین ترودو ابراز نگرانی می کند ، در تماس با مقامات هند – ویدئو اقتصادی تایمز

نخست وزیر کانادا جاستین ترودو روز سه شنبه گفت با حمایت از اعتراض کشاورزان در هند گفت “کانادا همیشه برای دفاع از حقوق یک اعتراض مسالمت آمیز در آنجا خواهد بود”. وی همچنین تأیید کرد که کانادا در حال مذاکره با مقامات هند در مورد مسئله کشاورزان است. در جریان یک رویداد آنلاین به مناسبت 551 مین گورو ناناک جیانتی ، جاستین ترودو گفت: “اخباری که در مورد اعتراض کشاورزان از هند منتشر می شود. وضعیت نگران کننده است و همه ما نگران خانواده و دوستان هستیم.” وی افزود: “من می دانم كه این واقعیت برای بسیاری از شما واقعیت است. بگذارید یادآوری كنم ، كانادا برای دفاع از حقوق اعتراض مسالمت آمیز همیشه در آنجا خواهد بود.”