کره جنوبی با افزایش موارد محدودتر شدن ویروس را اعلام می کند: یونهاپ

سئول: کره جنوبی ضمن ایجاد محدودیت برای مکانهای بیشتر ، قوانین فاصله اجتماعی در منطقه سئول را در سطح فعلی حفظ خواهد کرد و اقدامات خارج از پایتخت را تشدید خواهد کرد.

نخست وزیر چانگ سای کیون در یک کنفرانس خبری روز یکشنبه گفت ، قوانین سختگیرانه تری در مورد برخی از امکانات و فعالیتهایی که “خطرناک” تلقی می شوند ، مانند حمامهای عمومی و سالنهای بدنسازی در منطقه بزرگ سئول اعمال خواهد کرد.

محدودیت های سطح 2 فعلی در کلانشهر سئول تجمع در مراکز پر خطر مانند کلوپ های شبانه و کافه های کارائوکه را ممنوع کرده و خدمات رستوران را پس از ساعت 9 شب به مشتریان ممنوع می کند. علاوه بر اقدامات سطح 2 ، مشاغل مانند سونا و سالن های بدنسازی ورزش ، و همچنین کسانی که دروس خصوصی موسیقی ارائه می دهند متوقف می شوند.