کد تعرفه گمرکی کربنات پتاسیم ۲۸۳۶۴۰۰۰ میباشد

همین ماده نمکی معدنی است که در ساخت صابون و شیشه آیتم به کارگیری قرار میگیرد. کربنات پتاسیم (Potassium carbonate) (K2CO3) یک محلول قلیایی آلی شفاف و بیبو یا این که یک مخلوط شیمیایی جامد سفید میباشد، که به صورت گرانول بلور یا این که پودر موجود است.این ماده نمکی از پتاسیم است که نمک دیپتاسیم اسید کربن است. تاریخچه پیدایش همین ماده طولانی هست ، در پیشین از همین ادغام در سپید کردن پارچه ، ایجاد شیشه و ساخت صابون استعمال می شده است. از حیث تاریخی، خاکستر مروارید به وسیله پخت در کوره ساخت می‌شود که ، پودر سپید باقی باقی مانده خاکستر مروارید بود. نامیده میشود. اگر چه شایان ذکر میباشد که همین ماده فقط شیمیایی نیست که به آن پتاس گفته می‌شود و نباید دارای دیگران غلط گرفته شود. ساختار آنیون کربنات مرکزی CO32 می باشد که دو کاتیون پتاسیم به آن متصل است. و نقطه جوش ندارد چرا که در دماهای بالاتر از نقطه ذوب، مجزاسازی و تخریب می شود. امروزه از آن به جهت کمتر اسیدیته در شراب و جمع شدن فیله ماهی و پرهیز از تغییر رنگ آن ها استفاده می شود. ظرفهای درب بسته برای حفظ آن ضروریست و در صورتی که بر محلی ریخته شود، می بایست سریعا کلیدی آب شسته شود. در سیستم های سیکل ترکیبی به جهت تولید نیرو اهمیت انتشار نزدیک به صفر. 4. Kakaras ، E. و همکاران (2012) سیستم های احتراق بستر سیال تحت فشار (PFBC) احتراق بستر سیال ذیل فشار اصلی جذب و ذخیره کربن. یون های پتاسیم و کربنات به طور طبیعی در درختان وجود دارد، بدین ترتیب کربنات پتاسیم حساس محفظه زیست سازگاری دارد. 3. مخاتب ، S. و همکاران (2019) تصفیه گاز طبیعی. محلول کربنات پتاسیم. در مکتوب راهنمای انتقال و پردازش گاز طبیعی (چاپ چهارم). جوهرها را به جهت چاپ ، رنگدانه ها آماده کنید. شایان ذکر می باشد که از ساخت تمام K2CO3 در جهان 90% آن به جهت ایجاد کود مورد به کارگیری قرار می گیرد و همین کود، پتاسیم گزینه نیاز گیاهان را برای تندرست ماندن و رویش مناسب آماده می کند. فرمول شیمیایی کربنات پتاسیم K2CO3 و دانسیته مولی آن 138.205 گرم مول-1 است. همین ترکیب شیمیایی همچنین می تواند اصلی اثرات منفی رژیم غذایی بیش از حد اسیدی تقابل کند و از تن حفظ کند. این ماده در آب محلول و در اتانول نامحلول پتاسیم کربنات دی هیدرات است. کربنات پتاسیم، به تیتر بلورهای بیرنگ یا این که گرانول سفید، رطوبتساز، محلول در آب، تقریباً در اتانول محلول و به شدت قلیایی است.پیشگامان شیمی یک واردکننده، تأمینکننده و اکثر فروش کربنات پتاسیم در جمهوری اسلامی ایران است. خاکستر مروارید در ایالات متحده در قرن هجدهم به عنوان یک برهان خمیرمایه در پخت نان به کارگیری می شد. وقتی که شما همین نوشته را دوست داشتید، مایل به داده ها بیشتری در ارتباط حیاتی فروش کربنات پتاسیم یونید کره وب سایت خویش باشید.