کاوشگر فرقه کنیا: اجساد بیشتری پیدا شد. آمار کشته شدگان به 43 نفر رسید – ویدئوی اکونومیک تایمز

تاکنون 39 جسد در زمینی که متعلق به کشیش ساحلی کنیا است، پیدا شده است که به دلیل اینکه به پیروانش گفته بود تا سر حد مرگ روزه بگیرند، دستگیر شد. جان کمبوی، رئیس پلیس منطقه مالیندی، گفت که هنوز گورهای کم عمق بیشتری در زمین متعلق به کشیش پل مکنزی که در 14 آوریل به دلیل ارتباط با فرقه دستگیر شد، حفر نشده است. مجموع تلفات 43 نفر است، زیرا چهار نفر دیگر پس از کشف گرسنگی آنها و سایرین در کلیسای بین المللی Good News هفته گذشته جان باختند.