کارناتاکا لایحه کشتار ضد گاو را تصویب کرد. مجرمین به هفت سال زندان محکوم می شوند – ویدئو اقتصادی تایمز

مجمع کارناتاکا در روز چهارشنبه لایحه بحث برانگیز ضد کشتار گاو را تصویب کرد که حداکثر هفت سال حبس و جریمه نقدی برای او در نظر گرفته شده است. این لایحه در مجلس ایالتی تحت سلطه BJP در حالی برگزار شد که کنگره اپوزیسیون در حال پیروزی بود و کارناتاکا به دنبال پیوستن به گجرات و اوتار پرادش تحت حاکمیت حزب زعفران بود که قانون مشابهی دارند. کنگره از تحریم اقدامات روز پنجشنبه در مجلس در مورد این موضوع در حالی خبر داد که BJP ترتیب یک “gau pooja” (پرستش گاو) را داد تا از دولت بخاطر اقدامات لازم برای وضع قانون تشکر کند.