کابینه کارناتاکا گسترش یافت. Byregowda، HK Patil در میان 24 MLA که به عنوان وزیر سوگند یاد کردند – ویدئوی اقتصادی تایمز

کابینه کارناتاکا روز شنبه با ادای سوگند وزرای جدید گسترش یافت. از جمله افرادی که توسط فرماندار تاوار چاند گهلوت سوگند یاد کردند عبارتند از N. Rajanna، Dinesh Gundu Rao، Sharanabasappa Darshanapur، Shivanand Patil، HK Patil، Krishna Byregowda، N Chaluvarayaswamy، K Venkatshtake، دکتر HC Mahadevappa، و Eshwar Khandra.