چین و پاکستان می خواهند به نام کشاورزان هند را بی ثبات کنند: وزیر هاریانا جی پی دلال – ویدیوی اقتصادی تایمز

وزیر کشاورزی هاریانا ، جی پاركاش دلال ، به اعتراض ‘دهلی چالو’ واکنش نشان داد. وی از کشاورزان تحریک خواست تا با درایت خود تصمیم بگیرند و با گفتگو با مرکز مشکلات خود را حل کنند. این در مورد کشاورزان نیست. وی گفت برخی از نیروهای خارجی مانند چین ، پاکستان در حال تلاش برای ایجاد بی ثباتی در وضعیت هند با ارائه نام کشاورزان هستند. جی پی دالال گفت: “بسیاری از قدرتهای خارجی مانند چین و پاکستان وجود دارند که می خواهند به نام کشاورزان بی ثبات کنند (کشور).”