پس از بیش از پنجاه تعامل، سفر به سه کشور، نخست‌وزیر مودی به هند بازمی‌گردد – ویدیوی اکونومیک تایمز

نخست وزیر نارندرا مودی پس از شرکت در بیش از 50 جلسه و سفر به سه کشور به هند بازگشت. پس از فرود، نخست وزیر با استقبال جشنی از حزب بهاراتیا جاناتا (BJP) روبرو شد. کارگران حزب در خارج از منطقه فنی فرودگاه پالام به دلیل بازدید بی سابقه وی از ژاپن، استرالیا و پاپوآ گینه نو استقبال بزرگی کردند. نخست وزیر مودی سفر خود را از سه کشور به پایان رساند و در آنجا با بیش از دوازده رهبر جهانی دیدار کرد. نخست وزیر مودی در 19 می دهلی را به مقصد ژاپن ترک کرد و در اجلاس G7 شرکت کرد. از آنجا او در 22 می به پاپوآ گینه نو رسید و سپس به مقصد نهایی خود سیدنی در استرالیا رفت.