پس از اتمام 25 سال، مدیر عامل هوافضای BrahMos می گوید: “سفر فوق العاده بوده است”. برنامه های آینده را فاش می کند – ویدیوی اقتصادی تایمز

مدیرعامل و MD BrahMos Aerospace Atul Rane برنامه های آینده این سازمان را برای تکمیل 25 سال جوینت ونچر در 31 مه هنگام صحبت با ANI فاش کرد. تا الان. ما سفر جدیدی را برای مدرن کردن BrahMos آغاز کرده ایم که اندازه آن را از نظر وزن و ابعاد کاهش می دهد تا بتوان آن را با هواپیمای سبک جنگی حمل کرد. پیش بینی می کنیم 3 تا 4 سال دیگر تولید را آغاز کنیم و تا پایان سال آینده آزمایش را آغاز کنیم.