پاکستان گلوله را در مرز باران می کند ، مفتی مهبوبا از هند می خواهد گفتگو را آغاز کند – ویدئو اقتصادی تایمز

پاکستان آتش بس در LoC را نقض می کند اما لابی گوپکار هنوز می خواهد گفتگو کند. این نیروها با فریب دادن سنگر خود به پاکستان پاسخ مناسبی داده اند اما رئیس حزب دموکراتیک حزب دمکراتیک خلق و مفتی رئیس پیشین جامو و کشمیر خواهان گفتگو با پاکستان سرکش هستند. رئیس حزب دموکراتیک خلق ها (PDP) مهبوبا مفتی روز شنبه از هند و پاکستان خواست که بالاتر از اجبارهای سیاسی خود قرار گرفته و گفتگو را آغاز کنند و گفت که دیدن تلفات در هر دو طرف خط کنترل (LoC) ناراحت کننده است.