پانل Ad-hoc مسئولیت WFI بحران زده را بر عهده می گیرد

کمیته ویژه که توسط انجمن المپیک هند (IOA) تشکیل شده است، روز پنجشنبه مسئولیت فدراسیون بحران زده کشتی هند (WFI) را بر عهده گرفت. وزارت ورزش به IOA دستور داده بود که کمیته ای ویژه برای نظارت بر امور WFI و برگزاری انتخابات ظرف 45 روز پس از تشکیل هیئت تشکیل دهد. این کمیته ماه گذشته تشکیل شد.

بوپیندر سینگ باجوا، عضو کمیته به PTI گفت: “امروز فقط مسئولیت و جمع آوری سهام WFI را بر عهده گرفت. هیچ تصمیمی گرفته نشد.”

سوما شیرور تیرانداز سابق تفنگ هندی نیز در پنل حضور دارد.

کشتی گیران برتر هند از جمله وینش فوگات، ساکشی مالیک و باجران پونیا از 23 آوریل علیه رئیس WFI بریج بوشان شاران سینگ در Jantar Mantar اینجا اعتراض کرده اند و خواستار دستگیری او به اتهام آزار جنسی هفت کشتی گیر از جمله یک خردسال هستند.