پادکست مختصر صبح: در گفتگو با Nestlé India CMD: What’s cooking

پادکست مختصر صبحگاهی (دفتر ET)

راتنا بوشان | 28:35 دقیقه | 18 مه 2023، 8:07 صبح IST

نستله هند بالاترین رشد خود را در یک سه ماهه در دهه گذشته به ثبت رسانده است، اما در سازنده Maggi موارد بیشتری در حال تولید است. مجری برنامه راتنا بوشان با سورش نارایانان، CMD، نستله هند در حالی که آنها درگیر بحث سالمی در مورد تغذیه و رقابت های آینده هستند، می شود.