پادکست مختصر صبح: ابتدا برو: مسیر پرواز ورشکستگی

پادکست مختصر صبحگاهی (دفتر ET)

انیربان چودوری و آنوپریا نایر | 35:33 دقیقه | 16 مه 2023، 8:00 صبح IST

Morning Brief به فرآیند تصمیم گیری جذابی که در پس انتخاب Wadia برای حرکت در آسمان خیانتکارانه ورشکستگی از طریق NCLT وجود دارد، می پردازد. انگیزه ها و پیچیدگی های پشت این مسیر پرواز جسورانه را کشف کنید، جایی که یک سفر به ظاهر خطرناک می تواند در نهایت منجر به فرود بی عیب و نقص در قلمرو ورشکستگی شود. در این قسمت، از راجش شارما، عضو سابق فنی – دادگاه ملی حقوق شرکت (NCLT) می شنویم که ریاست ورشکستگی جت و ET داخلی را بر عهده داشت.… ادامه مطلب