ولودیمیر زلنسکی روز یکشنبه در آلمان خواهد بود

منابع دولتی آلمان روز شنبه گفتند که رئیس جمهور اوکراین روز یکشنبه در برلین پذیرایی خواهد شد، زیرا رهبر این کشور به دنبال حمایت از متحدان کلیدی در برابر تهاجم روسیه است. زلنسکی از ایتالیا خواهد آمد، جایی که روز شنبه با مقامات ایتالیایی و پاپ فرانسیس دیدار کرد.

رهبر اوکراین آخرین بار در فوریه سال گذشته درست قبل از شروع جنگ برای حضور در شورای امنیت مونیخ از آلمان بازدید کرد. آلمان که بزرگترین اقتصاد اروپاست، در آغاز جنگ به دلیل آنچه برخی واکنش مردد می‌خواند با انتقاد مواجه شد، اما این کشور به یکی از بزرگترین ارائه‌دهنده کمک‌های مالی و نظامی اوکراین تبدیل شده است، پیش از دیگر قدرت‌های اروپایی مانند فرانسه.