وضعیت در سودان به شدت بی ثبات است. وینی کواترا وزیر امور خارجه – ویدئوی اقتصادی تایمز: تمرکز ما اطمینان از ایمنی هندی ها است

وینای کواترا، وزیر امور خارجه سودان روز پنجشنبه گفت که وضعیت امنیتی در سودان بسیار پیچیده و بسیار بی ثبات است و تلاش های هند برای تضمین امنیت اتباع هندی بوده است. وی در یک نشست خبری گفت که هند با تمام طرف های درگیر در سودان با تمرکز بر خروج هندی ها از مناطق درگیری در تماس بوده است.