واکسن COVID در ابتدا در هند توزیع می شود. متعجب از چقدر نخست وزیر مودی می دانست: Adar Poonawalla – ویدیوی اقتصادی تایمز

واکسن COVID-19 ابتدا در هند توزیع می شود ، مدیر عامل (مدیر عامل) موسسه سرم هند ، Adar Poonawalla در تاریخ 28 نوامبر مطلع شد. پس از بازدید نخست وزیر Poonawalla گفت PM Modi اکنون در مورد واکسن COVID-19 و تولید واکسن بسیار شناخته شده است موسسه و بررسی تولید واکسن COVID-19. وی گفت ، “PM در مورد واکسن ها و تولید واکسن بسیار دانشمند است. ما از آنچه او قبلاً می دانست شگفت زده شدیم. چیزهای کمی برای توضیح دادن به او وجود داشت ، به جز جزئیات در مورد واکسن های متغیر مختلف و چالش هایی که ممکن است پیش روی آنها باشد. “