هیماچال پرادش: بزرگراه مانالی در پی رانش شدید زمین در منطقه مندی مسدود شد – ویدئوی اقتصادی تایمز

پلیس گفت که رانش زمین بزرگی در روز جمعه در نزدیکی منطقه مندی هیماچال پرادش رخ داد که منجر به یک انسداد طولانی در این منطقه شد. به گفته دستیار ناظر پلیس (ASP)، مندی ساغر چندر، رانش زمین در 5 کیلومتری مندی رخ داده و یکی از بزرگترین رانش زمین در منطقه است. ASP هنگام صحبت با ANI گفت: “ما همه وسایل نقلیه موتوری سبک را منحرف کردیم. حدود 700-800 وسیله نقلیه گیر کرده بود.”