هواپیمای بدون سرنشین در RS Pura Sector Jammu Kashmir دیده می شود

شب گذشته نیروی امنیتی مرز (BSF) گفت: یک هواپیمای بدون سرنشین در مرز بین المللی (IB) در منطقه آرنیا در بخش RS Pura Sector در جامو و کشمیر مشاهده شد.

مقامات گفتند که این هواپیمای بدون سرنشین پس از شلیک نیروهای هشدار BSF به سمت پاکستان بازگشت.

به گفته منابع ، در 21 نوامبر ، جنبش بدون سرنشین در بخش مندار در امتداد خط کنترل (LoC) مورد توجه قرار گرفت.

در 20 نوامبر ، دو هواپیمای بدون سرنشین از مسیر پاکستان مشاهده شد و از بخش سامبا از IB عبور کردند.