هند میزبان اولین نشست جهانی بودایی ها در هفته آینده خواهد بود

هند هفته آینده میزبان اولین کنفرانس جهانی بودایی خواهد بود و دستور کار خود را در نشست بین المللی سازمان همکاری شانگهای در مورد میراث مشترک بودایی در ماه گذشته به پیش می برد.

موضوع کنفرانس 20 تا 21 آوریل “پاسخ به چالش های معاصر از فلسفه تا پراکسیس” است. به گفته مقامات، این کتاب موضوعاتی مانند بودیسم و ​​صلح، بحران زیست محیطی، سلامت و پایداری، و حفظ سنت بودایی نالاندا، و همچنین زیارت بودایی، میراث زنده و آثار بودا را پوشش خواهد داد.

آبیجیت هالدار، مدیر کل کنفدراسیون بین المللی بودایی، که برگزار کننده این کنفرانس است، گفت که جهان با چالش های بزرگی مانند جنگ، خشونت، بلایای طبیعی و تغییرات آب و هوایی مواجه است. به گفته هالدار، در این راستا تلاش می شود با آوردن بهترین متفکران بودایی از سراسر جهان بر روی یک سکو راه حلی پیدا شود.

این کنفرانس 180 شرکت کننده از 30 کشور از جمله مکزیک و برزیل خواهد داشت. متفکران و رهبران مذهبی بودایی از سراسر کشور نیز شرکت خواهند کرد.

این کنفرانس بین المللی دو روزه سازمان همکاری شانگهای (SCO) در مورد “میراث مشترک بودایی”، اولین گردهمایی در نوع خود است که شرکت کنندگانی از آسیای مرکزی، شرق آسیا، آسیای جنوبی و کشورهای عربی را گرد هم می آورد.

هدف کنفرانس سازمان همکاری شانگهای برقراری مجدد ارتباطات بین فرهنگی بود و به دنبال شباهت هایی بین هنر بودایی آسیای مرکزی، مکان های باستان شناسی و آثار باستانی در موزه های مختلف کشورهای سازمان همکاری شانگهای بود.